Onnistu muutoksessa pienten askelten taktiikalla

”Meidän on tehtävä muutos” on monessa yrityksessä se pelätyin ja hirvein lause, minkä esimies voi suustaan päästää. Ensireaktio on usein valtava hämmennys: Mikä muutos? Mitä ihmettä nyt taas aiotaan muuttaa? Miksi? Miten? Milloin? Paljonko se maksaa? Viekö se työpaikat? Olenko huono työntekijä, jos joudun muuttamaan toimintatapaani? Apua, mitä uutta mun nyt täytyy opetella? Lauseen ja hämmennyksen seurauksena joku juoksee pakoon (henkisesti) kauhuissaan, toinen häipyy saikulle ja kolmas kiipeää heti barrikadeille puolustamaan ”vanhaa ja hyvää”. Alkaa hirmuinen sekasorto ja ”muutos” uhkaa jäädä kerta heitolla sen alle. Ja esimies on tästä kaikesta yhtä hämmennyksissään kuin muutkin: ”Minähän vain sanoin sanan muutos…”

Muutos ja ennen kaikkea kehittyminen on välttämätöntä, koska toimintaympäristö muuttuu yhä kiihtyvällä nopeudella. Alun esimerkki kertoo, että muutos koetaan usein myös isona, pelottavana ja vaikeana asiana, mikä vain kuluttaa turhaan yritysten avainresursseja, eli aikaa ja rahaa. Lopputulos ei silloin useinkaan ole se, mitä haetaan. Monet kuitenkin haluavat ja tarvitsevat yritystoimintaan muutosta, eli kehittymistä ja kehittämistä. Silti usein mietityttää se, miten kehittämistyötä voi käytännössä toteuttaa, kun päivittäiset rutiinit vievät jo riittävästi avainhenkilöiden aikaa? Tuntuu, ettei kehittämistyölle jää aikaa ja tavoiteltu suuntakin saattaa olla hukassa. Mitä siis tehdä, kun paikalleenkaan ei voi jäädä?

Määrittele tarvittava muutos aina täsmäkielellä

Ensiksikin, muutos on määriteltävä selkeästi käsiteltäväksi asiaksi: ”Meidän on parannettava tulosta 10%”, meidän on saatava 10 uutta asiakasta lisää tai ”meidän on tärkeää nopeuttaa tuotannon läpimenoaikaa 50%”. Tätä kutsutaan täsmäkieleksi. Vain täsmäkielellä ilmaistua muutostarvetta voidaan käytännössä kehittää. Vasta sen jälkeen, kun tiedetään, mitä muutos koskee ja mikä on sen tavoite, voidaan miettiä käytännön toimenpiteitä.

Mieti toimenpiteitä aina Pienten Askelten Taktiikalla™

Pilko käytännön tekeminen sopivan pieniksi paloiksi, jolloin niihin tarttuminen on helpompaa. Tällöin muutos tehdään myös niin pieninä askelina, että muutos ei tunnu enää muutokselta. Tällöin se toteutuu selkeinä osatoimenpiteinä, jotka voidaan tehdä suhteellisen vaivattomasti.

Jotta voitaisiin parantaa tulosta 10%, on vähennettävä tietty määrä turhaa ja tuottamatonta tekemistä ja toimintaa. Näitä ovat esimerkiksi turha odottaminen ja hukka-aika kahden toiminnon tai vaiheen välissä, jolloin sujuvuus ja tuottavuus paranevat. Myynnissä 10 uuden asiakkaan saaminen voi tarkoittaa 2 puhelua lisää / päivä / myyjä, jolloin yksi myyjä soittaa jo 10 puhelua enemmän yhden viikon aikana. Määrä moninkertaistuu sen mukaan, montako myyjää talossa on. Tuotannon läpimenoaikaa taas voidaan saada 50% lyhyemmäksi, kun tunnistetaan keskeisimmät pullonkaulat tuotannossa ja korjataan ne.

Hyödynnä 6 askelta muutoksen läpiviemiseen

Pienten Askelten Taktiikalla™ – malli on yrityksille, jotka haluavat toteuttaa muutoksia ja toiminnan kehittämistä hallitusti ja hallita avainhenkilöiden työ- ja aikaresursseja. Se muodostuu käytännössä seuraavasta 6 askeleesta, jotka sovitetaan aina juuri sinun yrityksesi tarpeisiin ja toiveisiin:

  1. Arvioi nykytilanteesi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
  2. Kartoita mahdollisuudet ja tunnista kaikenlainen hukkatyö ja esteet, kehittymisen esteet, jotka tällä hetkellä eniten haittaavat työn sujuvuutta ja työn tekemisen tuottavuutta. Mieti myös mahdollisuudet, jotka puolestaan tilanteesta voi löytyä
  3. Määritele, miten asioiden olisi hyvä olla niiden sujuvuuden ja tuottavuuden osalta
  4. Laadi toimintasuunnitelma Pienten Askelten Taktiikalla™ -ajattelun avulla
  5. Toteuta suunnitelmaa tekemällä sovitut toimenpiteet ja seuraa toteutumista.
  6. Arvioi tehtyjä toimenpiteitä ja saavutettuja tuloksia.

Sitten vain tuumasta toimeen! Kun haluat kumppanin rinnallesi ja tueksi, ota meihin yhteyttä!

Vastaa