Nujerra työn tekemisen tuottavuuden Nakertajat!

Usein työn tuottavuutta voi olla vaikeaa mitata. Tällöin on vaikeaa päästä asioihin käsiksi konkreettisesti, eikä silloin voida myöskään kehittää toimintaa. Asiat jäävät ilmaan, kun ei oikein tiedä, mitä tehdä. Siksi kannattaa asiaa miettiä toisin päin: elikysyä, mikä vie meitä pois työn tekemisen tuottavuudesta? Näin päästään kiinni Nakertajiin™, jotka turhaan syövät työn tekemisen tuottavuutta.

Tuntuuko siis tutulta:

 • palaverikäytännöt eivät tuota toivottua tulosta,
 • asioita ei viedä käytännössä loppuun,
 • aikaa kuluu työpäivän mittaan epäoleellisuuksiin,
 • tuntuu, ettei oikein mitään saada aikaiseksi,
 • myynti ei vedä,
 • toimintaa ei suunnitella riittävällä tarkkuudella,
 • tekemättömien töiden ja projektien annetaan roikkua ilmassa,
 • odotetaan ja toivotaan asiakkaiden yhteydenottoa ja tilauksia yms.

Jos vastasit yhteenkin kohtaan ”Kyllä”,  olet törmännyt yrityksessäsi työn tuottavuuden Nakertajaan™. Juuri siihen, mikä pikkuhiljaa nakertaa ja syö palan kerrallaan mm. yrityksen tuloksentekokykyä, työn tekemisen  tuottavuutta, työilmapiiriä, hyvää johtamista, myyntitulosta, asiakastyytyväisyyttä tai toiminnan sujuvuutta?

Nakertajan™ pahimmat vihamiehet ovat Kuri, Järjestys ja Selkeät Pelisäännöt

Nakertaja™ on se pieni jokin yrityksessä, jonka on annettu syntyä ja kasvaa, asettua taloksi ja kalustaa se mieleisekseen. Nakertaja luo selkeän tavan toimia yrityksessä ja siksi sen pahin vihamies onkin kuri, järjestys ja selkeät toimintamallit ja pelisäännöt.

Nakertaja™  rakastaa yritystä, eikä kotiuduttuaan lähde helpolla minnekään, ellei sitä kirjaimellisesti ajeta pois. Se muuttuu myös usein yrityksen lemmikiksi, eikä sen tekemisiin pahemmin puututa – ennen kuin on hätä, paniikki tai jopa liian myöhäistä.

Nakertajan™ paras ystävä on Lepsu Johtaminen

Nakertaja™ on myös hyvin ovela. Se tarttuu aina ja heti kiinni siihen, mihin voi. Se viihtyy esimerkiksi palavereissa ja estää hyviä päätöksiä syntymästä. Se rakastaa jahkailua ja tekemättömiä töitä. Nakertaja auttaakin mielellään siinä, ettei sovittuja ja tehtäviä asioita viedä loppuun asti. Se sekoittaa työpöydän ja nauraa, kun aikaa kuluu papereiden etsimisessä. Se livahtaa kahvihuoneeseen ja pitkittää tauon pituutta. Se keksii hyviä syitä sille, miksei uusille asiakkaille voi soittaa tai sopia tapaamisia tai miksi asiakaspalautteita ei hyödynnetä käytännössä yrityksen kehittämiseen. Nakertajan lempipuuhaa on kepposten tekeminen. Se jättää usein työkalut levälleen tai siirtelee niitä paikasta toiseen. Se hidastaa työn saamista valmiiksi sillä, että aikatauluista ei ole riittävän tarkkaan sovittu tai vastauksia joudutaan odottamaan turhan pitkään. Se rakastaa syiden ja erityisesti syyllisten etsimistä.  Se naljailee ja huolehtii siitä, etteivät asiat suju toivotulla tavalla. Se rakastaa lepsua johtamista..

Nakertaja™ näivettää toiminnallaan pahimmillaan koko yrityksen

Eikä tässä vielä kaikki. Mitä enemmän sisäinen tiedonkulku yrityksessä ontuu, sitä iloisemmaksi Nakertaja tulee. Se heittää vesilintua suunnitelmilla, tavoitteilla ja toimenpideluetteloilla. Se välittää viis siitä, onko töissä kivaa vai ei ja tulevatko työt tehdyiksi. Se keskeyttää ja hidastaa projekteja, väsyttää ja turhauttaa ihmisiä sekä johtaa pelolla ja syytöksillä. Se sekoittaa ajatukset ja auttaa kadottamaan suunnan. Lopulta Nakertaja näivettää koko yrityksen terveen kehittämistyön ja jatkuvan kehittymisen. Ellei yritys siinä vaiheessa viimeistään hankkiudu Nakertajastaan™ eroon, voi käydä kalpaten.

SelinSelin Nujerra työn tekemisen tuottavuden Nakertajat

Miten sitten päästä kiinni Nakertajan™ toimintaan ?
Tässä muutama vihje:

 • Valitse sellainen osa-alue yrityksessäsi, jossa et mielestäsi ole päässyt toivottuun tulokseen tai se ei suju toivotulla tavalla. Esimerkiksi myyntitavoite, palaverikäytäntö tai aikatauluissa pysyminen.
 • Kartoita ja tunnista ne tekijät, jotka nakertavat em. osa-alueen toivottua tulosta. Mieti myös, miten Nakertaja nakertaa toimivuutta ihan käytännön tasolla. Listaa asiat paperille.
 • Mieti ja päätä, mitkä tekijöistä ovat keskeisimmät, joihin tulee puuttua ja miten aiot ne korjata.
 • Tee selkeä toimenpidesuunnitelma aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen asioiden kuntoon saattamiseksi.
 • Seuraa etenemistä ja tee tarvittavia muutoksia ja tarkennuksia matkan varrella.
 • Huolehdi myös siitä, ettei vanhaan käytäntöön ole enää paluuta.

Muista, että yrityksesi on itse luonut omat Nakertajansa™

On hyvä muistaa, että yritys on itse luonut työn tekemisen tuottavuutta syövän Nakertajansa , ja että alkaa toimia heti, kun se saa tilaisuuden. Siksi onkin hyvä ennakoida asioita, sopia riittävällä tarkkuudella pelisääntöjä ja toimintamalleja sekä ennen kaikkea puuttua epäkohtiin heti. Näin asiat ja tilanteet eivät pääse kasvamaan isoiksi ja hallitsemattomiksi.

Kun haluat tarkemmin pohtia oman Nakertajan vaikutuksia yritystoimintaasi, ota meihin yhteyttä! Lähdetään yhdessä Nakertajajahtiin ja parantamaan työn tekemisen tuottavuutta yrityksessäsi!

2 vastausta artikkeliin “Nujerra työn tekemisen tuottavuuden Nakertajat!

Vastaa